Cijfers werden openbaar gemaakt door ATV. Antwerpen

 

Onderstaande cijfers werden openbaar gemaakt door ATV.  Antwerpen

Bij VRT en in alle dag- en weekbladen worden deze cijfers doodgezwegen.

 

Graag hierbij de officiële cijfers betreffende het percentage van migrant kinderen tot en met 6 jaar die geboren en woonachtig zijn in het district Antwerpen. 

Deze cijfers werden openbaar gemaakt door de Tv-zender ATV en staan dus buiten elke discussie.   Het heeft ons ten zeerste verbaasd dat deze cijfers in het openbaar werden bekendgemaakt want zowel op de VRT als in alle dag- en weekbladen worden zulke cijfers

als racistische propaganda bestempeld.                    Hier volgen de cijfers:     Gemeente –         Percentage   Borgerhout:                  81,4  %     Willebroek IDEM!!! Antwerpen stad :         79,8 % Deurne:                       75,3 % Hoboken:                     69,8 % Merksem:                    68,5  % Berchem:                     60,9 % Wilrijk:                          59,8 % Ekeren:                        29,1 % Poldergemeenten:       21,7 %   Zoals vermeld, betreft het hier kinderen van vreemde origine tot 6 jaar en wat betreft de totaliteit van het aantal kinderen over het ganse district bedraagt dit 72,3 %. Dit betekent dus dat bijna 3 kinderen op 4 die in het district Antwerpen geboren worden en wonen van vreemde origine zijn.  Daarbij kan dan gesteld worden dat de overgrote meerderheid van deze kinderen van Marokkaanse en Turkse origine zijn.

De prognose is simpel en de geboortecijfers, huwelijken met inwoners van het thuisland, familie hereniging, de toevloed van nieuwe migranten en het sterftecijfer van de huidige oudere

blanke bevolking zal er voor zorgen dat het aantal inwoners in het district uit zo’n 75 %  migranten, grotendeels Islamieten, zal bestaan.    Als we verder in ogenschouw nemen dat er gedurende zo’n 3 decennia, dat ze hier reeds aanwezig zijn, geen enkele maar dan ook geen enkele integratie is gebeurd kunnen we enkel besluiten

dat onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leven in een gemeenschap waarbij onze 2000 jaar oude cultuur vervangen zal worden door een Islamitische maatschappij.  Dat het enkel het decadente Westen is dat zulke toestanden tolereert en zelfs aanmoedigt is werkelijk onvoorstelbaar.   Als we de landen van de rest van de wereld bekijken dan merken we op dat overal een rem werd geplaatst .

Kijk wat dat betreft naar China, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-America waar Islamitische migranten gewoon de toegang geweigerd wordt.

In Japan is het ten strengste verboden een moskee te bouwen of in te richten. En dat de integratie zonder meer een flop en onbestaande is mag uit de volgende voorbeelden blijken.   – Religieuse symbolen van de christelijke kerk mogen niet meer maar de hoofddoeken en sluiers voor vrouwen en meisjes wel.- – mag er in de scholen nog varkensstoofvlees worden opgediend?

– telt de gelijkheid van man en vrouw? – is het normaal dat zwembaden enkel vrouwen toelaten op vastgelegde uren?  – is het normaal dat er protest en soms vernielingen gebeuren tegen de kerststal?

– is het normaal dat vrouwen medisch enkel door vrouwelijke artsen worden verzorgd?

– In christelijke nieuwe kerken wordt niet meer geïnvesteerd maar veel geld vloeit naar het oprichten en inrichten van moskeën.   En je kan zo nog wel even doorgaan.

 

Dan zien we dat in Brussel juist dezelfde evolutie aan de gang is en het gemeentebestuur nu reeds een meerderheid krijgt aan alochtone verkozenen.

 

De conclusie, na het bekijken van de hierboven getoonde geboorte en verblijfscijfers, kan dan ook enkel zijn dat

we er te weinig bewust van zijn, en we als kikkers blijven zitten in een kookpot waar andere culturen almaar vuur onder stoken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...