Godsdienst lerares Islam vast benoemd en aangenomen gemeenteschool’De Rekke’

Op het college van Burgermeester en Schepenen(Nva/Cdnv) besliste op 22 mei(punt17) in geheime zitting met eenparigheid de goedkeuring te stemmen en in vast dienstverband aan te nemen ,de eerste lerares godsdienst Islam ,de dame in kwestie zat in het systeem 10/24 en was al in tijdelijk dienstverband .Ook in Stabroek moet ze onderwijzen aan steeds in aantal toenemende allochtone kinderen .Ook van uit Nederland komen er steeds meer kinderen naar deze school afgezakt .Op de gemeenteraad reageerden wij dat dit eigenlijk niet kan, het is geen voorbeeld van integratie. De burgemeester stelde dat ze als gemeente verplicht werden uit vanuit de Nationale regering minimum 2 lesuren aan te beiden aan welke religie dan ook .Op de vraag of de autochtone kinderen deze lessen dan ook moeten volgen was hij vele vager in zijn  antwoord.

Jef Leffelaer .

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...