PERMANTE BEZETTING POLITIEBUREEL STABROEK ?

BEIJKEN PERMANTE BEZTTING POLITIEBUREEL STABROEK ?

 

Beste collega’s, raadsleden, mijn vraag gaat eigenlijk naar CBS over het feit, of niet mogelijk is om ons pas gerenoveerd politiebureau beter te benutten, kan men als gemeentebestuur geen druk zetten naar Politiezone noord toe om een permanente bezetting of bemanning te voorzien tijdens de avonduren zelf in Stabroek. Overigens zijn we tevreden over de dagdagelijkse werking van de wijkagenten.

 

Zoals jullie allemaal weten is onze naburige gemeente Kapellen in oppervlakte zeer uitgestrekt, ze reikt immers tot Kalmthout en zelfs tot Brasschaat. Bovendien zijn er in de avonduren maar twee patrouille ploegen voorzien die vanuit Kapellen het gehele grondgebied moeten bestrijken.

 

Dat is allemaal mooi als er niets gebeurt. Maar we weten ook allemaal dat dit niet altijd het geval is. Als men bijvoorbeeld, en ja ik kom terug op de onlangs gebeurde inbrakenplaag in auto’s, alsook pogingen tot inbraak op eigendommen, is men dikwijls niet  thuis of zitten de politie-patrouilles  echt te ver af. Als antwoord krijg je dan al vlug, ‘kom maar naar het bureel ja verklaing van de feiten afleggen en beschrijven’.

 

Op de gewone kantooruren is er steeds permanentie voorzien, volgens ons moet het ook kunnen s avonds en eventueel in de weekends. Als gemeente dragen we jaarlijks genoeg centen bij on een veilige en vlugge service te bieden aan alle Stabroekenaars, volgens ons kan het niet zoveel verschil maken of die ene ploeg nu in Kapellen of in Stabroek zijn dienst doet.

 

Enkele raadsleden aan deze tafel vinden dat PZ noord voortreffelijk werk verricht. Wij zijn het daar niet altijd mee eens. Dank zij een toevalstreffer is onlangs een dader geklist, met dank aan de Federale politie van Brasschaat dan nog, de dader was opgepakt voor drugsgerelateerde  feiten en met een huiszoeking vonden ze iemand zijn gestolen goederen terug.

 

Vlaams Belang fractie,

Jef Leffelaer

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...